Witamy

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. września 2019r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23. - 31. grudnia 2019r.

3.

Ferie zimowe

10.-23. lutego 2020r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.-14. kwietnia 2020r.

5.

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

26 czerwca 2020r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31. października 2019r.

2. i 3. stycznia 2020r.

30. kwietnia 2020r.

12. czerwca 2020r.

 

 W dniach, w których mowa w pkt. 6 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych zorganizowanych przez szkołę w świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl