Uczniowie z najwyższą średnią w SP nr 2 w roku szkolnym 2019/2020