Nauka poprzez zabawę - zabawa poprzez naukę

Nauka poprzez zabawę - zabawa poprzez
Świetlicowe gry i zabawy 
 
Poniższe materiały skierowane są dla dzieci z klas I-III. Przedstawiamy propozycje różnych zajęć świetlicowych, które pomogą spędzić czas przy zabawach, piosenkach, pracach plastycznych, a także rozwijaniu kreatywności, której dzieci mają co nie miara! Zachęcamy wszystkie nasze dzieciaki do korzystania z zaproponowanych materiałów :). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48  POZNAJEMY KONTYNENTY
 
Podróż moich marzeń - wykonaj rysunek dowolną techniką, który będzie przedstawiał podróż twoich marzeń na wybrany kontynent
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s - PIOSENKA O KONTYNENTACH