Witamy

Wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019

 

Wyniki w nauce w r. szk. 2018/2019

Klasa IV

SP

Liczba uczniów

Średnia ocena klasy

Miejsce klasy w ciągu

Miejsce klasy w szkole*

Klasa II

GIM

Liczba uczniów

Średnia ocena klasy

Miejsce klasy w ciągu

Miejsce klasy w szkole*

Klasa III

GIM

Liczba uczniów

Średnia ocena klasy

Miejsce klasy w ciągu

Miejsce klasy w szkole*

IV a

20

4,95

1

2

V a

23

4,95

1

1

III a

25

4,49

3

6

IV b

19

4,68

2

4

V b

22

4,43

2

7

III b

25

3,45

5

9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

III c

25

4,93

1

3

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

III d

26

4,50

2

5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

III e

15

3,29

6

10

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

III f

16

3,85

4

8

RAZEM

39

4,82

---

I

RAZEM

45

4,70

---

II

RAZEM

132

4,17

---

III

ŚREDNIA OCENA SZKOŁY 4,38

* W przypadku uzyskania takiej samej średniej oceny, o pozycji klasy w zestawieniu decyduje otrzymana przez uczniów liczba ocen celujących oraz niedostatecznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl