Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Romana Olszewska

Wicedyrektor

Eliza Pydynkowska

Edukacja przedszkolna

Katarzyna Duszeńko

Katarzyna Lisowska

Kinga Lech

Magdalena Suska

Milena Pieńdyk-Skalińska

Martyna Burakowska

Karolina Dwulit

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Polakowska

Lidia Gromadzka

Agnieszka Śmiegel

Olga Meredyk

Edyta Kowalkowska

Magdalena Kołodzińska

Nauczanie przedmiotowe

Natasza Dmuchowska - język polski, języki angielski

Aneta Koszałkowska - język angielski

Katarzyna Józefska - język polski

Anna Paszko - matematyka, informatyka

Małgorzata Stańczak - matematyka

Jarosław Genne - historia, geografia

Bożena Piotrkowska - biologia

Renata Śniegucka - muzyka, plastyka

Katarzyna Próchniak - wychowanie fizyczne

Adam Szymański - wychowanie fizyczne

Elżbieta Kaszubska - terapia pedagogiczna, nauczyciel wspomagający, technika

Sławomir Jurczyński - religia

Beata Wójciak - religia, nauczyciel wspomagający

Pedagog szkolny

Adam Sztolsztejner

Psycholog szkolny

Marzena Gorlewska

Biblioteka

Katarzyna Chmielewska-Jeziorska

Świetlica

Karolina Wyszyńska

Elżbieta Czymerska

Katarzyna Józefska

Małgorzata Stańczak

Adam Szymański

Romana Olszewska

Logopeda

Magdalena Godlewska

Administracja i obsługa

Wiesława Dębska - kierownik gospodarczy

Grzegorz Przybyłowski - sekretarz, pracownik ds. komputerów

Anna Zembrzuska - starszy referent administracyjny

Andrzej Kiełbasiński - konserwator

Józef Gorząch - woźny

Barbara Dudzińska - pomoc nauczyciela

Grażyna Wieczorek - sprzątaczka

Marianna Lipińska - sprzątaczka

Jolanta Milewska - sprzątaczka

Marzena Drzewiecka - pomoc nauczyciela