Naukowe zabawy w świetlicy SP nr 2

Czy w dzisiejszym świecie klocki mogą rozwijać wyobraźnię i kreatywność?. Oczywiście! W naszej świetlicy szkolnej uczniowie mają do dyspozycji m.in. klocki pufy, z których można budować: samochody, budynki, place zabaw, pojazdy kosmiczne i itp.

Ten rodzaj kloców służy także dzieciom do rekreacji, odpoczynku, przytulenia oraz pełni funkcję terapeutyczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.