Witamy

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

autor : mgr Wioletta Machnij

osoba wdrażająca: mgr Wioletta Machnij

 rodzaj: innowacja metodyczna

 czas trwania: 1.11.2018 r. - 15.05.2019 r.

 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 zakres: grupa przedszkolna 0b

 

 

OPIS:

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. Przedszkolaki ku Niepodległej uzasadniona jest potrzebą przybliżenia najmłodszej części społeczności szkolnej najważniejszych wydarzeń         z dziejów ojczystego kraju i prezentacją postaci wybitnych Polaków w rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Cele:

- kształtowanie w przedszkolakach postaw miłości i szacunku do Ojczyzny,

- przybliżenie postaci oraz wydarzeń z dziejów ojczystego kraju, regionu,

- kreowanie postaw oraz wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci, rodziców, starszego pokolenia, społeczności szkolnej,

- popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.     

3. Spodziewane efekty: 

- wykształcenie postawy patriotyzmu (uczniowie będą wiedzieli na czym ona polega, będą umieli podać jej przykłady na przestrzeni dziejów i współcześnie, poznają legendy, podania ludowe, symbole narodowe, staną się świadomymi Polakami oraz Europejczykami),

- poznanie postaci wybitnych Polaków,

- lepsze zrozumienie postawy tolerancji, wielokulturowości, udoskonalona zostanie umiejętność współpracy w grupie,

- rozwinięte będą zainteresowania, kreatywność, innowacyjność oraz samodzielności przedszkolaków,

- zintegrowani zostaną: dzieci, rodzice, społeczność szkolna,

- spopularyzowana zostanie wiedza z doradztwa zawodowego.

4. Sposoby ewaluacji: wywiad z dziećmi, ankieta wśród rodziców.

5. Realizacja:

Zorganizowanie wraz z dziećmi i rodzicami Roku Wielkich Polaków.

Ciekawa prezentacja jednej lub dwóch z wybranych postaci każdego miesiąca, wzbogacona     o opowieści rodziców z czasów ich dzieciństwa. Stworzenie w sali Galerii Wielkich Polaków przedstawiających najważniejsze informacje dotyczące tych osób.

 Innowacja wzbogacona o wyjścia poza teren szkoły, np. do parku miejskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego lub do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, naukę patriotycznych pieśni oraz wierszy. Przewidziane włączenie uczniów gimnazjum, np. przy eksperymentach naukowych podczas przedstawienia postaci Marii Skłodowskiej – Curie.

 

Wybrane postacie do omówienia:

- Mieszko I,

- Kazimierz Wielki,

- Mikołaj Kopernik,

- Jan III Sobieski,

- Maria Skłodowska – Curie,

- Ignacy Jan Paderewski,

- Maria Konopnicka,

- Józef Piłsudski,

- Jan Paweł II.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl