Rada Rodziców

Rada Rodziców

Wioletta Walczak-Sych - przewodnicząca

Anna Płuciennik - zastępca

Monika Piotrkowska - skarbnik

Iwona Antoniak - sekretarz

Magdalena Karsznia - członek

Elżbieta Kaszubska - członek

 

Komisja Rewizyjna

Monika Bartnicka - przewodnicząca

Bożena Szewczak

Łukasz Radzki