Witamy

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Wioletta Walczak-Sych - przewodnicząca

Anna Płuciennik - zastępca

Monika Piotrkowska - skarbnik

Iwona Antoniak - sekretarz

Magdalena Karsznia - członek

Elżbieta Kaszubska - członek

 

Komisja Rewizyjna

Monika Bartnicka - przewodnicząca

Bożena Szewczak

Łukasz Radzki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl