Zawodowy zawrót głowy w SP nr 2

Wraz z koleżankami z oddziałów zerowych postanowiłyśmy przybliżyć naszym dzieciakom pracę dorosłych. W ten oto sposób powstał pomysł na projekt edukacyjny pt.: „ Zawodowy zawrót głowy – Kim chcę zostać w przyszłości?”

Dzięki takim zajęciom przedszkolaki będą mogły bliżej przyjrzeć się ludziom i sprzętom potrzebnym do wykonywania różnych zawodów. Zastanowią się, co chciałyby robić w przyszłości. W szkole ta wiedza zostanie pogłębiona, a dla uczniów ostatnich klas podstawówki przewidziano zajęcia doradztwa zawodowego.  Dzieci w przedszkolu nauczą się, co lubią robić, opowiadać o sobie i o tym, kim chciałyby zostać.

Nasi najmłodsi uczniowie coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi podczas zabaw dowolnych. Dlatego głównym założeniem tego programu jest poszerzenie wiedzy  dzieci na tematy różnych zawodów. Polega on na organizowaniu w naszej placówce comiesięcznych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów oraz uczestnictwo  w zajęciach warsztatowych  poza terenem naszej placówki. Celem ogólnym jest zapoznanie się z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej.

Rodzice będą mieli okazję zaprezentować wykonywany zawód przed swoimi  pociechami. Ponad to będą mieli możliwość własnego rozwoju.