Witamy

Szkoła do hymnu
Uczymy się przez zabawę
Zdobywamy wyróżnienia

Gimnazjaliści na wyspach

W dniach 22-23 listopada uczniowie trzecich klas gimnazjum wybrali się w podróż na „Archipelag skarbów”. Pod tą właśnie nazwą realizowany był program profilaktyki zintegrowanej. Jego celem stało się uświadomienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnych zachowań. Uczniowie odbywali wędrówkę od wyspy „gwiazdy”, poprzez wyspę „dżungli” aż po wyspę „przewodników”. Prowadzący program trenerzy zwracali uwagę na rolę adekwatnej samooceny, która umożliwia ograniczenie zachowań ryzykownych. Ograniczenie presji grupy rówieśniczej i znalezienie właściwego przewodnika w okresie dojrzewania to czynniki, które, zdaniem autorów programu, umożliwią młodym ludziom podejmowanie mądrych wyborów w późniejszym życiu.

Program zrealizowano przy współpracy z mławskim MOP-sem.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl