Pod znakiem Temidy w SP nr 2

Listopad w naszej szkole rozpoczął się pod znakiem Temidy, czyli spotkaniem klas gimnazjalnych 3c i 3d z prezesem Sądu Rejonowego w Mławie p. Tomaszem Myncem oraz obserwowaniem przebiegu rozpraw sądowych. Klasy 3b i  3e 6 listopada wzięły udział w obserwacji dwóch rozpraw dotyczących kradzieży. Na podstawie pierwszej uczniowie dowiedzieli się, co należy uznać za okoliczności obciążające oskarżonego oraz co oznacza popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy. Przebieg kolejnej rozprawy uświadomił im rolę zeznań świadków oraz postawy samych oskarżonych dla wydania przez sąd wyroku adekwatnego do popełnionego czynu.

Rozprawy zaciekawiły gimnazjalistów, dla większości było to nowe doświadczenie, pierwszy kontakt z sądem. Przeżyli praktyczną lekcję wiedzy o społeczeństwie.