Witamy

„Akcja – operacja” w świetlicy

Uczniowie podzielili się na grupy pełniące role zespołów medycznych i ratowniczych. Zorganizowali sobie stanowiska podobne do oddziałów szpitalnych wyposażone w podstawowe atrybuty lekarskie i pielęgniarskie. Pacjentami były lalki i wszelkiego rodzaju pluszaki. Uczniowie z ogromną troską zajmowali się nimi: badali, bandażowali ,robili zastrzyki, podawali leki, przytulali „płaczące” misie i ocierali krokodyle łzy.               Najbardziej przydatny okazał się blok operacyjny. Tam, pod czujnym okiem wychowawczyń, przeprowadzono prawdziwe zabiegi zszywania rozprutych części pluszaków.

Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, uczyły zaangażowania, empatii oraz współpracy w grupie. Były też okazją, by wspomnieć o recyklingu, o tym, że warto naprawić uszkodzoną zabawkę, zamiast ją wyrzucić. Dzieci zrozumiały, że mogą świadomie dbać o ochronę środowiska np. przekazując innym zabawki, którymi się już nie bawią.

Twierdze, samochody, roboty. Klocki małe i duże

Nasza świetlica posiada w swoich zasobach wiele ciekawych zabawek. Jednymi z nich są klocki zarówno te małe jak i te duże. Obserwując naszych młodszych podopiecznych można podziwiać ich za kreatywność jaką wykazują się podczas zabawy. Nasze dzieciaki lubią z dużych klocków budować swoje „twierdze”, w których chętnie się chowają. Z tych mniejszych klocków tworzą dużo ciekawych rzeczy, np. samochody, roboty, a także konstrukcje, które za pomocą jednego elementu wprawiają w ruch pozostałe. Takie kreatywne zabawy sprawiają dzieciakom ogromną radość oraz rozwijają umiejętność pracy w grupie.

Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Świetlica znajduje się na pierwszym piętrze. Pod opieką nauczycieli uczniowie uczestniczą w zajęciach w roku szkolnym 2019/2020 od godziny 07.00 do godziny 08.00 oraz od godziny 11.30 do godziny 16.30

Świetlica współpracuje z rodzicami ,opiekunami ,nauczycielami wychowawcami, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi.  Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych . Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą, stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 Sala wyposażona jest w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki , sprzęt do zajęć rekreacyjno-sportowych.

Podczas pobytu w  świetlicy wychowankowie uczestniczą w rożnych zajęciach. Są to m.in.;

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i placu zabaw

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia ruchowo-muzyczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl