Witamy

Praca z papierem

Od grudnia grupa uczniów mających rewalidację z p. Magdaleną Jankowską przystąpiła do realizacji programu innowacji pedagogicznej. Tematyką pierwszych zajęć były prace z papieru. W związku ze Świętami Bożego Narodzenia uczniowie przygotowali kartki, które wykonane zostały metodą quillingu. Mamy nadzieję, że dobry nastrój, który towarzyszył w czasie zajęć oraz uśmiech na twarzy-widząc efekt końcowy- będzie towarzyszył im przez cały następny rok.

 

 

CZYTAM I SIĘ TEGO NIE WSTYDZĘ - SPOSÓB NA TRUDNE LEKTURY

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Założenia organizacyjne:

Nazwa innowacji: „Czytam i się tego nie wstydzę - sposób na trudne lektury”

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Termin realizacji: 01.10.2017 - 31.05.2020 r.

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.

Projekt „ Czytam i się tego nie wstydzę - sposób na trudne lektury” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na poszczególne etapy. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Wychowanie czytelnika jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej pokazywanie dziecku słowa pisanego, okładek książek i ilustracji. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na miłośników książki jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nieumiejętność lub stronienie od czytania może spowodować zaległości w nauce, wpłynąć na tempo pracy z tekstem źródłowym, może również przyczynić się do znacznego zubożenia słownictwa i zakresu wiedzy ogólnej. Tak się składa, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

Innowacja będzie realizowana podczas lekcji języka polskiego, godzin wychowawczych, lekcji bibliotecznych i na zajęciach pozalekcyjnych. Innowacja będzie realizowana w ciągu trzech lat.

Autorzy innowacji: Natasza Dmuchowska, Olga Meredyk.

 1. Założenia programowe

O pozytywnych skutkach czytania książek wiadomo już od dawna. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija nas pod wieloma względami, a  szczególnie intelektualnym i emocjonalnym. Naukowcy biją na alarm, żeby jak najwięcej czytać dzieciom, ponieważ czytanie rozwija wyobraźnię , wzbogaca język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje ogólny rozwój, uczy wyrażać myśli, a także kształci empatię. Od lat nauczyciele języka polskiego i panie bibliotekarki obserwują spadek czytelnictwa. Od tego roku szkolnego mamy również sposobność prowadzić obserwację tego zjawiska wśród uczniów klas IV. Głównym konkurentem książki dla dzieci stał się komputer, telewizja, smartfon, dlatego założeniem naszej innowacji jest sprawienie, by czytanie znowu było modne i atrakcyjne.

 2. CELE INNOWACJI

CEL GŁÓWNY:

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury pięknej. Podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie uczniów klas IV. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do obcowania z nią , do polubienia jej po prostu, nie tylko dla lepszej oceny.

Chcemy pokazać piękno ukryte w literaturze, bogactwo słownictwa, wartości i różnorodnych znaczeń.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wprowadzanie dzieci w świat literatury;
 • Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • Kształtowanie nawyków czytelniczych;
 • Kształtowanie funkcji poznawczej;
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania rekreacyjnej i refleksyjnej funkcji literatury;
 • Pokazywanie uczniom prawidłowych wzorców w kontaktach z książką na przykładzie dorosłych;
 • Poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką;
 • Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę, naukę i pracę;
 • Stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi;
 • Poznanie warsztatu pracy bibliotekarza, księgarza, dziennikarza, aktora i pisarza;
 • Propagowanie prawidłowych wzorców kulturowych i osobowych;
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania;
 • Sięganie do różnych źródeł informacji technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej;
 • Zachęcenie nauczycieli, rodziców i uczniów do głośnego i systematycznego czytania.

 

3. METODY I FORMY PRACY:

Wychodząc z założenia, że ilu uczniów, tyle metod jest nam potrzebnych, przyjęłyśmy, że kluczem do sukcesu w naszych działaniach jest różnorodność i bogata oferta pomysłów, które można będzie realizować wielokierunkowo, w różnym czasie i w indywidualnym tempie. Proponujemy wiele metod pracy z przewagą aktywizujących i interdyscyplinarnych.

4. METODY I FORMY NAUCZANIE

 • Zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich;
 • Lekcje biblioteczne;
 • Gazetki promujące czytelnictwo;
 • Pedagogizacja rodziców na temat głośnego czytania dzieciom;
 • Deklamowanie poezji i prozy;
 • Inscenizowanie tekstów lub ich fragmentów;
 • Prezentowanie książek w kąciku czytelniczym;
 • Głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy przez nauczycieli, rodziców i dzieci;
 • Prowadzenie rozmów na temat przeczytanych utworów;
 • Zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury;
 • Organizowanie wycieczek do teatru;
 • Zorganizowanie bajkowego balu przebierańców;
 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY:
 • Wzrost czytelnictwa – uczniowie wypożyczają więcej książek;
 • Poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • Wyciszenie i poprawa koncentracji;
 • Poprawa wzajemnych relacji między uczniami;
 • Potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury;
 • Wzrost poczucia własnej wartości;
 • Wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania;
 • Wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.

 5. EWALUACJA:

 Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie ankiet i wywiadu z rodzicami. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące czytelnictwo oraz porównanie wyników testu do badania techniki czytania głośnego według Karola Lausza. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania podczas zebrania zespołu humanistycznego i podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 DZIAŁANIA:

 • Spotkania z książką.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem.

Umieszczenie informacji w gablocie informacyjnej.

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca, nauczyciel bibliotekarz.

X-XI 2017 r.

Ustalenie harmonogramu spotkań w bibliotece szkolnej.

„W bibliotece jest przytulnie i miło” -

zajęcia prowadzone przez uczniów starszych klas dla młodszych klas.

Nauczyciel bibliotekarz.

Cały okres trwania projektu.

Książka miesiąca – ranking.

Uczniowie wybierają spośród czytanych im lub przez nich samych w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.

Umieszczenie wyników rankingu na tablicy w bibliotece szkolnej.

Uczniowie starszych klas-grzecznościowo.

 

Nauczyciel bibliotekarz.

 

 

Na koniec każdego miesiąca w trakcie trwania projektu.

Zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii.

Zajęcia poruszające różną problematykę, prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza dla uczniów klas czwartych.

Nauczyciel bibliotekarz.

Cały okres trwania projektu.

 

 • Czytam, bo warto.

„Moja ulubiona książka” - konkurs plastyczny.

Uczniowie wykonują ilustrację do najciekawszej, poznanej i przeczytanej książki.

Prace są oceniane i eksponowane w gablocie przy klasie języka polskiego.

Wychowawcy, nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.

X, II

„Poranek z poezją”.

Recytacja wybranych wierszy dla najmłodszych i uczniów klas IV.

Chętni uczniowie klas IV.

Cały rok szkolny.

 

 

„Karty literackie”.

 

 

Uczniowie streszczają książkę w postaci cytatów, głównych myśli i obrazków.

Wszystkie prace umieszczone zostaną na wystawie w holu przy sali 111.

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.

XI- III

„Oceń książkę”.

Uczniowie przyznają przeczytanym książkom na liście punktację.

Nauczyciel bibliotekarz.

Cały rok szkolny.

Konkurs recytatorski

„Mam talent”.

Uczniowie przygotowują recytację poezji lub prozy.

Nauczyciel języka polskiego, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz.

Marzec

Akcja: „Rzucam wszystko i czytam”.

W obu klasach IV po usłyszeniu umówionego sygnału, nauczyciele przerywają zajęcia i czytają uczniom w ciągu 10 minut wybraną wcześniej książkę.

Wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz.

Cały rok.

„Czytać można i należy wszędzie”.

Obie klasy IV organizują piknik z książką.

Wychowawcy.

Wiosna – lato.

„Moje czytanki – ilustrowany album przeczytanych książek”.

Uczniowie po omówieniu wszystkich lektur w danym roku szkolnym, wykonują album o książkach, które poznali.

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.

Maj/czerwiec 2018, 2019, 2020 r.

 

 • Wiem tyle, ile przeczytam.

„Szperacz książkowy”.

Nauczyciel organizuje quiz internetowy.

Co miesiąc uczniowie otrzymują zadanie do rozwiązania

Problematyka zadań umieszczona jest w gablocie przy sali 111 oraz przy bibliotece szkolnej.

Nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.

Cały rok.

Zakończenie każdego miesiąca.

 

Akcja charytatywna

„Przekaż książkę bibliotece szkolnej”.

 

Przeprowadzenie zbiórki książek z literaturą polską dla dzieci wraz z dedykacją poprzedniego właściciela.

Nauczyciel języka polskiego, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz.

Cały rok szkolny.

 

Spektakl dla klasy pierwszej SP z okazji pasowania na czytelnika.

 

Przygotowanie imprezy czytelniczej połączonej z pasowaniem uczniów klasy pierwszej na czytelników.

Nauczyciel bibliotekarz, uczniowie klasy IV.

Styczeń/luty 2018 r.

Stworzenie możliwości obejrzenia spektakli na podstawie baśni.

Wycieczki do teatru lub do MDK-u.

Wychowawcy, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.

Cały czas trwania projektu.

Przygotowanie inscenizacji dla najmłodszych.

Spektakl zostanie wystawiony dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Nauczyciel języka polskiego, rodzice,

uczniowie klas IV, nauczyciel bibliotekarz.

IV-VI

Przez 3 lata projektu

Noc w bibliotece.

Uczniowie klas VI późnym popołudniem, po skończonych lekcjach wracają do szkoły, aby wziąć udział w grach i zabawach promujących czytelnictwo. Nauczyciele przygotowują dla nich zagadki i konkursy.

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.

Maj 2020 r. (w godzinach 18.00 – 24.00).

 

Akcja podsumowująca: „Czytaj i ucz się, lecz strzeż się kolego Internetu podstępnego”.

Przedstawienie problemu ściągania tekstów nielegalnie, promowanie kupowania lub wypożyczania książek. Pogadanka połączona z grami edukacyjnymi.

Program Innowacji Pedagogicznej „Arteterapia- działanie poprzez sztukę”

Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak również smutnych. Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami- dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Szczególnie ważna jest dla osób niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które w sposób artystyczny starają się wyrazić to, czego nie potrafią zakomunikować słowem.

 Działania mające na celu poddanie uczniów zajęciom twórczym wyrabiają w nich pożądane  cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, mających urzeczywistnić ich zamierzenia i pragnienia.

Terapia za pomocą sztuk plastycznych wyrabia w procesie rewalidacji coraz bardziej pozytywny stosunek do świata, ludzi i samego siebie poprzez intensyfikację przeżyć, odsłanianie nieznanych obszarów rzeczywistości oraz dużą motywację do ekspresji i działań.

Wykorzystywanie elementów arteterapii podczas zajęć stanowić ma dodatkowy komponent w terapii. Elementy arteterapii pomagają zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji, usprawniają zdolności percepcyjno- poznawcze oraz ruchowe, a także pozwalają uzewnętrznić przeżycia. Jest to odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i nagromadzonej agresji.

Wykorzystywane elementy arteterapii obejmują następujące obszary działań: terapia poprzez sztuki plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika), muzykoterapia i biblioterapia. Prace uczniów będą mieć charakter twórczy i będą ekspresją własnych uczuć, postaw i wartości.

 CELE OGÓLNE

 1. Usprawnianie zdolności percepcyjno- poznawczych oraz ruchowych.
 2. Rozładowywanie trudnych emocji a także wyzwalanie pozytywnych, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych uczniów.
 3. Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Doskonalenie sprawności manualnych.
 2. Usprawnianie motoryki małej.
 3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 5. Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
 6. Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 7. Podnoszenie poziomu własnej akceptacji.
 8. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
 9. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

            Innowacja będzie realizowania od grudnia 2017r. do maja 2018r., jako jeden z elementów składowych zajęć rewalidacyjnych. Elementy arteterapii będą wprowadzane podczas zajęć jeden raz w miesiącu. Zostaną nią objęci uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Będzie to 6 uczniów z II i III klas gimnazjum.

            Formy i metody pracy będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Podczas zajęć będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: masa solna, plastelina, farby, papier kolorowy, kredki, muzyka itp. W celu osiągnięcia założonych efektów będą one prowadzone w sposób systematyczny i ciągły.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

Uczestnicy:

 • znają różne materiały plastyczne i potrafią wykorzystać je w sposób twórczy,
 • wyrażają swoje emocje i przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
 • mają rozwiniętą wrażliwość estetyczną,
 • są bardziej samodzielni i pewni siebie,
 • akceptują siebie i innych,
 • rozwijają umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy.

 Efekty pracy uczniów będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły w zakładce Galeria. Będą tam systematycznie zamieszczane zdjęcia wraz z opisem zajęć. Na koniec zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów, które udało im się stworzyć w trakcie trwania projektu oraz stworzona będzie prezentacja multimedialna.

EWALUACJA

            W trakcie prowadzenia innowacji dokonywana będzie systematyczna analiza pracy uczniów. Istotną będzie obserwacja, stopień zadowolenia uczniów z efektów pracy własnej, ich postawa, umiejętności. Służyć ma temu obserwacja oraz arkusz diagnozujący wypełniony przez prowadzącego zajęcia po ich zakończeniu.

 

Arkusz diagnozujący

Lp.

Diagnozowana umiejętność

XII

I

II

III

IV

V

1

Współpraca

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2

Samodzielność podejmowania twórczej aktywności

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3

Sprawność manualna

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4

Komunikacja

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5

Samoocena

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

Znajomość materiałów plastycznych i ich wykorzystywanie w pracy

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

W arkuszu zastosowana została pięciostopniowa skala ocen, gdzie 1 oznacza notę najsłabszą, a 5 najlepszą. Po zakończeniu innowacji prowadzący przygotuje sprawozdanie.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Prace z papieru- kartki okolicznościowe, dekorację, wycinanki.
 2. Finger painting- malowanie palcami.
 3. Prace z masy solnej- wazoniki, ozdoby świąteczne itp.
 4. Collage- łączenie różnych materiałów na płaszczyźnie.
 5. Decoupage- sztuka zdobienia przedmiotów użytkowych.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Jąder M.: Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 2. Konieczna E.J.: Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 3. Piszczek M.: Terapia zabawą- terapia przez sztukę, MEN, Warszawa 1997.

 

 Opracowała mgr Magdalena Jankowska3

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl