„Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

„Na ścieżce wartości,

czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

 

Autor innowacji:

mgr Katarzyna Perzyńska

 

Rodzaj innowacji:

organizacyjna

 

Czas realizacji:

11.02.2019- 11.05.2019 (rok szkolny 2018/2019)

 

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie

 

Zakres innowacji:

Grupa dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika

 

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pozwoli na pokazanie przedszkolakom, że podstawowe wartości takie, jak szacunek dla drugiej osoby, mówienie prawdy, pomoc innym, tolerancja są bardzo ważne, aby w odpowiedzialny sposób funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

 

 2. Cele:

- kreowanie właściwych postaw u dzieci,

- pomoc w zdefiniowaniu i zrozumieniu najważniejszych wartości,

- kreowanie tych wartości oraz postaw z nimi związanych,

- wsparcie budowy wewnętrznego systemu wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci z grup przedszkolnych.

 

3. Spodziewane efekty: 

- znajomość najważniejszych wartości,

- zbudowanie systemu wartości przedszkolaka,

- lepsze zrozumienie podstawowych wartości,

- spopularyzowanie najważniejszych wartości,

- zintegrowani grup przedszkolnych.

 

4. Sposoby ewaluacji:

- dyskusja,

- wywiad z dziećmi,

- prace plastyczne podsumowująca każde zajęcia

 

5. Opis innowacji:

Realizacja pt. „Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym”  będzie realizowana przez grupę dzieci przedszkolnych. Będzie obejmowała siedem spotkań, które odbędą się w ciągu trzech miesięcy. Sześć z siedmiu spotkań zakończone będzie pracą plastyczną (grupową lub indywidualną), wykonaną różnymi technikami.

Cała innowacja oparta będzie na materiałach zaproponowanych przez fundację „Kulczyk Foundation”, pt. „Efekt Domina”, propagujących postawy tolerancji, szacunku, uczciwości, życzliwości itp. Bazą naszej pracy będą „Mądre Bajki z całego świata”, proponowane przez fundację. Poza czytaniem bajek, podczas zajęć będziemy rozmawiać o pojawiających się tam wartościach, tworzyć krótkie scenki rodzajowe, związane z tematem, a podsumowaniem pracy będą prace plastyczne wykonywane różnymi technikami. Prace będą wykonywane indywidualnie, bądź grupowo, w zależności od tematyki zajęć.

 

6. Tematyka zajęć:

- „Jak kolorowy Diego trafił na flagę Gwatemali”- odwaga

- „Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w powietrze”- wytrwałość

- „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie”- szacunek

- „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę”- pomoc innym

- „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest”- tolerancja

- „Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł”- pomoc i życzliwość