Witamy

Ratujemy środowisko naturalne
Uczymy się jak być bezpiecznym
Wygrywamy turnieje

CLIL na lekcjach języka angielskiego w SP nr 2

W ramach  Innowacji Pedagogicznej przeprowadzanej na języku angielskim uczniowie klasy 3d gimnazjum utrwalali swą wiedzę dotyczącą przyrody, historii, geografii, jak również zagadnień matematycznych. W tym celu została wykorzystana gra planszowa opublikowana w Magazynie Dwujęzycznym Odkrywca, National Geographic oraz gry BrainBox The World i Maths.

Prowadzenie zajęć metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli wykorzystującą zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe rozwija nie tylko umiejętności językowe, ale również wiedzę przedmiotową. Dr Anna Parr-Modrzejewska oraz dr Weronika Szubko-Sitarek w swym artykule „Dlaczego warto integrować treści przedmiotowo-językowe już w szkole podstawowej CLIL4children” zawartym na łamach Czasopisma Języki Obce w Szkole, ukazują jak ważna jest integracja międzyprzedmiotowa. W ciągu ostatnich 20 lat liczne badania (m.in. Várkuti 2010; Pessoa i in. 2007, Jäppinen 2005; de Graaff i in. 2007) potwierdziły dużą wagę podejścia CLIL w nauczaniu języków obcych. Badanie przeprowadzone przez de Graaff i in. (2007) wykazało, że techniki wykorzystywane w podejściu CLIL pozytywnie wpływają na rozwój strategii kompensacyjnych stosowanych przez uczniów.

Poniżej znajdują się linki, do ciekawych artykułów dotyczących metody CLIL w języku angielskim i polskim:

- http://www.onestopenglish.com/clil/what-is-clil/

- https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning

- http://www.klis.pf.ukf.sk/dokumenty/CLIL/CLILinFLE-01Hanesov%C3%A1.pdf

- http://jows.pl/artykuly/praktyka-czyni-prawie-mistrza-czyli-jak-uczyc-po-angielsku-nie-tylko-angielskiego

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl