Ukochana Niepodległa

W piątek 9 listopada 2018r. odbyła się akademia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzanie sztandaru szkoły oraz wspólnego odśpiewania hymnu narodowego o godzinie 11.11. Następnie prowadzący zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przez odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Po występie głos zabrała pani dyrektor Romana Olszewska i w swoim krótkim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na naszą narodową suwerenność – jako wielki skarb- - i cenę, jaką zapłaciły za nią minione pokolenia. Następnie podziękowała p. M. Męczyńskiej, p. Elżbiecie Kaszubskiej, p. Renacie Śnieguckiej oraz uczniom z klas 3c, 3d, 5a, 5b, 4a, 2a, 1a, 1b i 0b za przygotowanie uroczystości.

Była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu. Wierszem i pieśnią uczniowie przeprowadzili społeczność szkolną przez kolejne lata historii Ojczyzny. Wzruszenie słuchaczy wywołało zaangażowanie młodych aktorów, ich skupienie i wielki szacunek do tematu spotkania. Na gorące oklaski zasługiwała bezbłędna znajomość tekstu i piękny śpiew wszystkich uczniów szkoły.