Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 Przewodnicząca: Maja Wydrzyńska - klasa VIa;

Kamil Karsznia - klasa VIb;

Katarzyna Paszkowska - klasa VIa;

Maja Komorowska - klasa VIa;

Julia Zalewska - klasa VIa.